Skip to main content

Dragi prijatelji in člani Porsche kluba Slovenija,

Uspeli smo izvesti zanimiv dogodek - srečanje z Berndom Rosemeyerjem. Predstavitev mladega navdušenca za Porsche nam je približala veliko osebnost iz avtomobilskega sveta. Seveda je bil za nas med ostalim zelo zanimiv podatek, da je bil Bernd Rosemeyer prvi pravi testni voznik avtomobilov, ki jih je konstruiral Ferdinand Porsche. Udeležba ni bila velika, a skupaj z avstrijskimi prijatelji in z gostoma smo vendar sestavili kolono 9 Porschejev!

Zanimiva pot od Bleda do Ukanca in še naprej proti Slapu Savici je vse navdušila. Še posebej pa je gosta pritegnilo ozračje v našem klubu, ki ga je lahko spoznal le delček. Zato je na mestu zaprosil za članstvo in ekspresna seja predsedstva in prisotnega članstva je omogočila tudi sprejem sklepa, da Bernd Rosemeyer postane redni član Porsche kluba Slovernija. Več na pripetih fotografijah.

Zahvala za idejo in za organizacijo dogodka gre prof. dr. Hansu Ferku, pa tudi članom PKS, ki so z udeležbo podprli ta dogodek!