Skip to main content

Data privacy statement

Thank you for visiting our website and for your interest in our Porsche Club. In order for you to feel safe and comfortable when visiting our website, we take the protection of your personal data and its confidential treatment very seriously.

With these data protection notices we would therefore like to inform you about when we store which data and how we use it - of course in compliance with the applicable European data protection regulations.

Anonymous data collection

When you access our Internet pages, our web servers automatically collect information of a general nature. This includes the type of web browser, the operating system used, the domain name of the Internet service provider, the IP address of the computer used, the website from which you are visiting us, the pages you visit on our website and the date and duration of your visit. This is only information which does not allow any conclusions to be drawn about your person. We only evaluate this data for statistical purposes and anonymously.

Collection and processing of personal data

Personal data is only collected if you provide it voluntarily, for example to register for personalized services such as the execution of an order, registration for events or participation in a forum. Your data is encrypted before transmission and processing to protect it from unauthorized access. An exception to this rule is the sending of e-mails.

Use and transfer of the collected data

The personal data collected on our website will be used for order processing or processing of your enquiries and, if necessary, processed in another Porsche klub Slovenija internal computer system.

Your data will not be sold, rented or made available to third parties in any other way. Personal data will only be transmitted to state institutions and authorities within the framework of mandatory national legal provisions. Our employees and agencies are committed to strictest confidentiality.

Cookies

Our pages use so-called cookies. A cookie is a small text file that is placed on your hard drive by a website. Cookies do not damage your computer and contain no viruses. The cookies on our website do not collect any personal data. We use the information contained in cookies to make it easier for you to use our pages and tailor them to your needs.

Of course, you can also view our website without cookies. If you do not want cookies to be stored on your computer, you can deactivate this option in the system settings of your browser. You can delete stored cookies at any time in the system settings of your browser. If you do not accept cookies, however, this may lead to functional restrictions of our offers.

IP address (anonymous)

The legal basis for this is the fulfilment of our legal obligations in the area of data security and our legitimate interest in eliminating faults and guaranteeing the security of our offers. In addition, this data is also processed for analysis purposes - without being assigned to a specific person.

If you wish to do so in connection with your contact, you can take advantage of the Porsche Club member and prospect support. For this purpose, the above-mentioned data provided by you (e. g. vehicle data, date of birth, interests) will be stored in a database or table administered by the Porsche klub Slovenija, if you wish so. In this case, the Porsche klub Slovenija can use the data for individual member and prospective customer support, for promotions as well as for vehicle-related services of Porsche and can contact you for these purposes via the communication channels you require.

Security

The Porsche klub Slovenija offer is hosted in Germany on a system for Porsche Clubs by a service provider commissioned by Porsche. The service provider is listed with the following security certification information:

TiSAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)
Participant ID: PT3C5P
Scope ID: SYH8P5

An agreement pursuant to Art. 28 para. 3 EU-DSGVO for order data processing with the service provider is available to the Porsche klub Slovenija.

The Porsche klub Slovenija uses its own technical and organisational security measures to protect your data managed by us against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or against access by unauthorised persons. Our security measures are continuously improved in line with technological developments.

Rights of the parties concerned

Upon request, we will inform you in writing whether and which personal data about you are stored by us. If you are registered as a user for the Porsche klub Slovenija Login, you have the option of viewing your data yourself and, if necessary, modifying or deleting them. If, despite our efforts to ensure that the data is correct and up-to-date, incorrect information is stored, we will correct it at your request. You can revoke your consent to the storage of your personal data at any time by a short message for the future.

In addition, you can contact our Board of Management if you have any questions regarding the processing of your personal data, suggestions or complaints.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izjava o varovanju zasebnosti

Hvala za obisk naše spletne strani ter za izkazano zanimanje za naš Porsche klub. Varstvo in zaupno naravo vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno, zato se lahko na naši strani počutite varno in udobno.

V sledečem obvestilu bi vas radi seznanili o tem, kdaj shranjujemo nekatere podatke ter kako jih uporabimo – seveda v skladu z veljavnimi Evropskimi regulativami o varstvu podatkov.

Anonimno zbiranje podatkov

Ob obisku naše spletne strani, naši spletni serverji avtomatsko zbirajo informacije splošne narave. To pomeni tip spletnega brskalnika, uporabljen informacijski sistem, domensko ime spletnega ponudnika, IP naslov uporabljenega računalnika, spletna stran s katere ste obiskali našo, strani ki jih obiščete na naši spletni strani ter datum in trajanje vašega obiska na naši spletni strani.
Zbrane informacije ne omogočajo nobenih sklepanj ali zaključkov o vaši osebnosti. Prej navedene podatke zbiramo le za statistične namene ter anonimno.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo le v primeru, da jih zagotovite vi prostovoljno. To je na primer v primeru, da se registrirate za tako imenovane ponudbe po meri, registracijo ali prijavo na dogodke ali sodelujete v forumu. Izjema od zgoraj naštetega je pošiljanje e-poštnih sporočil.

Uporaba in prenosljivost zbranih podatkov

Osebni podatki, zbrani na naši spletni strani bodo uporabljeni za namene obdelave naročil ali povpraševanj, ter bodo, v primeru da bo to potrebno, obdelani v internem računalniškem sistemu drugega Porsche kluba Slovenije.

Vaši podatki ne bodo prodani ali na kakršenkoli način posredovani tretjim osebam. Državnim organom bodo vaši podatki posredovani le v primeru in v okviru obvezujočih zakonskih norm. Naši sodelavci in zunanji partnerji so zavezani k strogi zaupnosti.

Piškotki

Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke. Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki je shranjena s spletne strani na vaš trdi disk. Piškotki ne poškodujejo vašega računalnika in ne vsebujejo virusov. Piškotki na naši spletni strani niso namenjeni in ne zbirajo osebnih podatkov. Piškotke na naših straneh uporabljamo za vaše lažje brskanje po naših spletnih straneh ter njihovo prilagoditev vašim potrebam.
Našo spletni stran si lahko ogledate tudi brez uporabe piškotkov. Če ne želite, da se shranijo na vaš računalnik, lahko to možnost onemogočite v nastavitvah vašega brskalnika. Shranjene piškotke lahko izbrišete z vašega brskalnika kadarkoli. V primeru, da ne sprejmete piškotkov, lahko to vodi v funkcionalne omejitve naših ponudb na spletni strani.

IP naslov (anonimen)

TPravna podlaga za to je izpolnitev naših pravnih obveznosti na področju varovanja zasebnosti ter naš legitimni interes za izključevanje napak in zagotavljanje varnosti naše ponudbe. Dodatno, ti podatki so obdelani tudi za potrebe analiz – brez dodelitve posamični osebi.

Če želite to storiti v povezavi z vašim kontaktom, lahko uporabite prednost članstva v Porsche klubu ter pomoč in podporo kluba. Za ta namen bodo podatki, ki jih boste zagotovili (npr. podatki o vašem/ih vozilu/ih, datum rojstva, interesi, …) shranjeni v zbirki podatkov, katero upravlja Porsche klub Slovenija, vendar le, če boste tako želeli. V tem primeru lahko Porsche klub Slovenija uporabi podatke za pripravo individualnih članskih ponudb in podpor, kot tudi za Porsche storitve v povezavi z vašim vozilom in vas o njih obvesti preko komunikacijskih kanalov po vaši izbiri.

Varnost

Spletna stran Porsche kluba Slovenija gostuje v Nemčiji, na sistemu pripravljenem za Porsche klube, spletnega ponudnika po naročilu družbe Porsche. Spletni ponudnik je naveden s sledečimi informacijami o varnostnem certifikatu:

TiSAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)
Participant ID: PT3C5P
Scope ID: SYH8P5

Porsche klubu Slovenija je na voljo v vpogled dogovor, sledeč členu 28, odstavek 3 EU-DSGVO za obdelavo podatkov s spletnim ponudnikom.

Porsche klub Slovenija uporablja lastne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo vaših podatkov, s katerimi varujemo pred nenamerno ali namerno zlorabo, izgubo, uničenjem ter dostopom nepooblaščenim osebam. Naši varnostni ukrepi so predmet kontinuirane izboljšave v skladu s tehnološkim napredkom.

Pravice strank

Na željo ali zahtevo, vas bomo pisno obvestili, če sploh in kateri osebni podatki o vas so shranjeni v naših zbirkah. Če ste registrirani kot uporabnik Porsche kluba Slovenije, imate možnost pregleda nad svojimi podatki sami preko portala, kjer jih lahko tudi spreminjate ali izbrišete. Če kljub našem trudu za pravilnost podatkov pride do shranjevanja napačnih informacij, jih bomo na vašo prošnjo takoj popravili.

Vaše soglasje za zbiranje in hrambo vaših osebnih podatkov lahko s sporočilom kadarkoli prekličete.

V primeru vprašanj glede obdelave vaših osebnih podatkov, predlogov izboljšav ali pritožb vas vabimo, da se obrnete na predsedstvo Porsche kluba Slovenija.